Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince

Aktuality

Zveřejněno 07. 05. 2020

Nové překlady – Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění – 12 jazykových mutací

NPI ČR nechal přeložit pro potřeby základních škol Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, které je přílohou manuálu pro ZŠ Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020. Manuál… Číst dále >

Zveřejněno 06. 05. 2020

Upozornění – využití finančních prostředků z rozvojového programu MŠMT Podpora vzdělávání cizinců ve školách na rok 2020 v době distančního vzdělávání

MŠMT vyhlásilo výsledky rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách  na rok 2020 (čj.: MSMT-33 014/2019). Soubor s výsledky ke stažení zde: dotace_cizinci_rok_2020_33014_19.pdf Aktuální informace: Dotaci v rámci rozvojového programu „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ na rok 2020 lze… Číst dále >

Zveřejněno 05. 05. 2020

Strategie přechodu školy na distanční vzdělávání aneb Učíme (i) na dálku (modifikace DŽC) – krokovník pro školy

Krajské pracoviště NPI ČR v Plzni připravilo jednoduchý a přehledný krokovník, který by mohl být pomocí pro školy i jednotlivé pedagogy, kteří postupně přecházejí na on-line výuku a podporu dětí/žáků cizinců na dálku.  V odkazu Vám… Číst dále >

Zveřejněno 30. 04. 2020

Nové překlady – Harmonogram uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství a Schéma uvolňování mimořádných opatření

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo Harmonogram uvolňování mimořádných opatření v oblasti školství coby součásti celkového uvolňovacího scénáře. NPI ČR zajistilo překlad částí harmonogramu, které se týkají základních škol za účelem zjednodušení komunikace škol s rodiči… Číst dále >

Zveřejněno 18. 04. 2020

Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2020/2021 – přeložený dokument

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat… Číst dále >

Zveřejněno 17. 04. 2020

Soubor doporučení pro rodiče žáků cizinců – Jak můžete pomoci svému dítěti při vzdělávání na dálku?

NPI ČR připravil soubor krátkých doporučení pro rodiče žáků cizinců, jakým způsobem mohou své děti v době distančního vzdělávání podporovat. Materiál byl přeložen do 13 jazykových mutací, aby jej mohly učitelky a učitelé předat rodičům žáků… Číst dále >

Zveřejněno 14. 04. 2020

Webinář s praktickými ukázkami možností výuky doma

Dne 15. 4. 2020 bude vysílán nový webinář na téma Žáci s odlišným mateřským jazykem v době uzavření škol. Praktické ukázky možností výuky. V průběhu webináře budou představeny konkrétní příklady, jak lze zadávat úkoly pro žáky… Číst dále >

Zveřejněno 09. 04. 2020

Desatero pro výuku žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na dálku

Distanční výuka je velkou výzvou nejen pro učitele. Učitel je často jediným průvodcem češtinou i on-line vzděláváním pro žáky cizince (též „s OMJ“). V následujícím textu nabízíme přehledně zpracované tipy, jak při výuce na dálku postupovat… Číst dále >

Zveřejněno 07. 04. 2020

Přehled možností distančního doučování žáků s odlišným mateřským jazykem

Níže naleznete přehled nestátních neziskových organizací, které nabízejí doučování žáků s odlišným mateřským jazykem v době distančního vzdělávání. META Otevřené distanční konzultace či doučování k zadaným úkolům – každou středu 13-16 hod. Facebook MOST PRO Distanční… Číst dále >

Zveřejněno 07. 04. 2020

Záznam webináře „Jak na výuku na dálku u žáků s odlišným mateřským jazykem“

Záznam webináře Jak na výuku na dálku u žáků s odlišným mateřským jazykem naleznete na YouTube. Webinář byl připraven ve spolupráci SYPO, APIV B, META o.p.s. a NPI ČR. V rámci webináře byly nabídnuty tipy a… Číst dále >