Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince
Odkaz na stránky Národního pedagogického institutu České republiky pod obrázkem jeho loga

Inspiromat

Inspirace: Pedagogická podpora žáků-cizinců v základních školách – zpráva ze šetření projektu APIV A

Inspirace: Výstupy z mezinárodní konference „Integrace na školách – vzdělávání, dětí migrantů“ IOM 2018

Výstupy z mezinárodní konference „Integrace na školách – vzdělávání, dětí migrantů“-
sdílení příkladů dobré praxe (14. – 15. 6. 2018), IOM ve spolupráci s MHMP.

Během prvního dne konference vystoupili zástupci MHMP, čtyři zahraniční účastníci (představitelé zřizovatelů škol a státních institucí z Finska, Nizozemska, Belgie a Německa) a dále byl představen pohled MŠMT na tuto problematiku v ČR. Během druhého dne proběhla 90 minutová řízená panelová diskuze se čtyřmi příspěvky v panelu od českých představitelů škol (ředitelů) a zřizovatelů škol. Po této diskuzi proběhly dva workshopy (vedené organizacemi META a Nová škola a s účastí zahraničních představitelů).

Inspirace: Projekt ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše 469
Cílem projektu bylo pro žáky jiné národnosti umožnit prostřednictvím cyklistiky poznávání prostředí, v kterém žijí a v kterém se pohybují. Z velké většiny se jednalo o žáky z jiného sociokulturního prostředí. Do programu byli zařazeni i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Dílčím cíle byla, při jednotlivých aktivitách – cestách po regionu, návštěva středních škol z důvodu plánování budoucnosti žáků.
Projekt byl podpořen DP MŠMT Podpora integrace cizinců v roce 2019.