Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince
Odkaz na stránky Národního pedagogického institutu České republiky pod obrázkem jeho loga

Vyhlášení grantového řízení „Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2018“

Podmínky grantového řízení i příslušný elektronický formulář žádosti je v příloze toho mailu, případně je dostupný na tomto odkazu.

Termín uzávěrky pro podání žádostí o grant je stanoven na středu 1. 11. 2017 včetně tohoto data.

Informační semináře budou 2, jeden pro žadatele o grant z řad představitelů migrantských organizací a jeden pro ostatní žadatele o grant:

  1. Informační seminář pro žadatele o grant z řad představitelů migrantských organizací proběhne 3. října od 17:00 do 19:00 hodin v místnosti č. 201 ve Škodově paláci (Jungmannova 35/29).
  2. Informační seminář pro ostatní žadatele o grant se uskuteční ve středu 4. 10. 2017 od 16.00 hodin v budově Magistrátu hl. m. Prahy (Škodův palác), Jungmannova 29/35, Praha 1  – 2. patro, zasedací místnost č. 201.

Ke stažení:

Podmínky grantového řízení