Portál podpory pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky cizince
Odkaz na stránky Národního pedagogického institutu České republiky pod obrázkem jeho loga

Webináře a videa

Podpora dětí s OMJ v MŠ distanční formou (06/2020)

Jak poskytnout efektivní podporu dětem s OMJ v MŠ v podobě distančního vzdělávání – náměty na možnosti efektivní komunikace s dětmi a rodiči v době, kdy není možná docházka dětí do MŠ. Jak realizovat doučování ČJ ,,na dálku“? Jak zapojit rodiče a děti s OMJ do distančních aktivit připravovaných pro celou mateřskou školu.
Lektorka: Mgr. Radana Mikšová (Mateřská škola Srdíčko v Praze 12, ms_levskeho@centrum.cz)
Prezentace a odkaz na zmíněnou metodiku.

Specifika hodnocení a klasifikace žáků s odlišným mateřským jazykem (06/2020)

Webinář se zabývá doporučeními a možnostmi při hodnocení a klasifikaci žáků s odlišným mateřským jazykem s ohledem na nedávné uzavření škol a složitou situaci, která z toho pro vzdělávání i hodnocení těchto žáků vyplývá. Bude obsahovat příklady dobré praxe a další vysvětlení navržených postupů.
Lektorky: Mgr. Alice Kourkzi (NPI ČR, alice.kourkzi@npicr.cz) a Mgr. Dominika Vondrová (ZŠ Curie, dominika.vondrova@zscurie.cz)
Prezentace

Možnosti podpory žáků s odlišným mateřským jazykem v době hlavních prázdnin (06/2020)

Webinář nabízí možnosti podpory, praktické tipy a doporučení, jak mohou žáci s odlišným mateřským jazykem v období hlavních prázdnin zůstat více v kontaktu s českým jazykem. S ohledem na nedávné uzavření škol a složitou situaci, která z toho pro vzdělávání těchto žáků vyplývá, je žádoucí, aby tito žáci i v době hlavních prázdnin neztratili kontakt s češtinou. Jejich učitelky a učitelé mohou v tomto směru sehrát důležitou roli průvodce a rádce jak na to.
Lektoři: Mgr. Michala Bernkopfová, Ph.D. (META, o.p.s.; bernkopfova@meta-ops.cz) a Bc. Jan Heinrich (META, o.p.s.; heinrich@meta-ops.cz)
Prezentace s odkazy a dokument s dalšími informacemi

Žáci s odlišným mateřským jazykem v době uzavření škol. Praktické ukázky možností výuky. (04/2020)

Lektorka: Mgr. Karolína Dohnalová (META, o.p.s.)
Moderátor: Mgr. Vladislav Günter (NPI ČR – APIV B)

Jak na výuku na dálku u žáků s odlišným mateřským jazykem? (04/2020)

Lektoři: Jan Heinrich, Magdalena Hromadová, Alice Kourkzi

Čeština pro cizince

Skupina videí na úrovni A1 a A2, které mohou přispět k procvičování češtiny.
Níže můžete začít přehráváním prvního videa. Začít od libovolného z nabídky můžete přes playlist na YouTube.

Videometodika k pracovním listům Spolu to zvládneme

Videa k sadě pracovních listů pro mírně až středně pokročilé děti/žáky cizince na 2. stupni ZŠ

Metodický materiál pro výuku dětí v MŠ s odlišným mateřským jazykem

Národní institut pro další vzdělávání připravil další metodický materiál pro učitele mateřských škol. Jedná se o DVD, kde jsou názorně ukázány a okomentovány hudební činnosti podporující osvojování češtiny jako druhého jazyka. NPI ČR pevně věří, že i tento materiál pomůže učitelům při vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem. DVD se natáčelo ve Fakultní mateřské škole Sluníčko pod střechou v Praze 13. Velké dík patří autorce celého projektu paní Mgr. Mileně Kmentové, která se dané problematice věnuje již dlouhá léta.

Video ke stažení ve formátu mp4 (300 MB)
Zde se můžete přihlásit na kurz „Hudební činnosti při osvojování češtiny jako druhého jazyka“

potisk_obalu-dvd-metodicky_material

Obal DVD

Integrace žáků cizinců do základních škol

Metodický materiál zpracovaný formou videa. Obsahuje základní informace související s integrací dětí, žáků cizinců do vzdělávacího systému ČR v souladu s legislativou. Konkrétními tématy materiálu jsou postupy přijímání dětí, žáků cizinců do škol v ČR, organizace, zařazování a práce v kmenové třídě, obsah a metodické vedení výuky přizpůsobené potřebám těchto žáků. Obsahem je rovněž nabídka námětů a vhodných aktivit pro praktické využití ve výuce českého jazyka jako druhého jazyka.(Mgr. Jana Hlaváčková)